Ga naar de inhoud

Praktijk informatie

Praktijk info

Vergoedingen

Oefentherapie Mensendieck wordt door nagenoeg alle zorgverzekeraars vanuit de aanvullende verzekering vergoed. U wordt geadviseerd om uw polisvoorwaarden goed na te kijken.
Voor kinderen onder de 18 jaar geldt dat 18 behandelingen vanuit de basisverzekering worden vergoed.
U blijft in alle gevallen zelf verantwoordelijk voor de gemaakte kosten.
Wanneer u niet aanvullend verzekerd bent, of als uw aanvullende verzekering niet toereikend is gelden in 2020 de volgende tarieven:

Lid van de beroepsvereniging VvOCM

Ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici

-zitting oefentherapie Mensendieck     

€ 42,50

-screening

€ 16,50

-intake en onderzoek na screening  

€ 54,00

-toeslag voor behandeling aan huis      

€ 17,50

-eenmalig oefentherapeutisch onderzoek incl. rapportage       

€ 65,00

-niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak    

het volledige bedrag voor de gemaakte afspraak

U wordt verzocht bij verhindering de afspraak minimaal 24 uur van te voren af te zeggen.


Lid van de volgende netwerken:

Directe toegankelijkheid


Ook zonder verwijzing van uw huisarts of specialist kunt u bij uw oefentherapeut terecht.

Afmeldingen

Wanneer u de afspraak niet kunt nakomen, wilt u dit dan als het kan 24 uur van tevoren laten weten. Er is een antwoordapparaat aanwezig in de praktijk zodat u een bericht kunt achterlaten.
Indien, om wat voor reden dan ook, de afmelding niet tijdig gemeld is of u de afspraak vergeten bent wordt het volledige tarief aan u in rekening gebracht.

© Mensendieck-praktijk J.A.Jansen-van Hoften
Terug naar de inhoud