Ga naar de inhoud

Klachten en geschillenregenling

Overig
Klachtenloket Paramedici
Vanaf 1 januari 2017 zijn de regels voor het indienen van een klacht over uw zorgverlener gewijzigd.
Als u een klacht heeft over de geleverde zorg door uw zorgverlener kunt u terecht bij
het Klachtenloket Paramedici mits uw zorgverlener daarbij is aangesloten.
Uw zorgverlener heeft u geïnformeerd via de site van zijn/haar praktijk en/of een folder verkrijgbaar in
de praktijk wat u kunt doen als u ontevreden bent over de geleverde zorg. Als uw zorgverlener is
aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici geldt de volgende procedure.
De eerste stap voor u is een gesprek aangaan met uw zorgverlener. Het is goed mogelijk dat die niet
beseft dat u ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n
gesprek al tot een oplossing.
Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om
geen gesprek aan te willen gaan. Dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure. De Klachtenen
geschillenregeling Paramedici, biedt u, mits uw zorgverlener hierbij is aangesloten, een
onafhankelijke klachtenfunctionaris. Klik hier om naar de website van het klachtenloket paramedici te
gaan voor nadere informatie, het meldformulier en uitleg over de procedure. Komt u er niet uit of
heeft u nadere vragen, dan is het ook mogelijk om het klachtenloket via de mail of telefonisch te
benaderen.
Voor vragen of meer informatie:
e: info@klachtenloketparamedici.nl
t: 030 310 09 29 (bereikbaar van ma t/m vr 9.00 tot 12.30 uur)
© Mensendieck-praktijk J.A.Jansen-van Hoften
Terug naar de inhoud