Ga naar de inhoud

Artrose

Praktijk info

Wat is artrose?
Artrose is een aandoening van de gewrichten. Een gewricht wordt meestal gevormd door twee botten. Om de uiteinden van die botten ligt een gladde bekleding: het gewrichtskraakbeen. Dit zorgt ervoor, dat de botuiteinden soepel ten opzichte van elkaar kunnen bewegen.
Artrose is een aandoening, waarbij het gewrichtskraakbeen in kwaliteit achteruit gaat en op den duur zelfs geheel kan verdwijnen. De botuiteinden zelf gaan elkaar dan
raken. Mede hierdoor ontstaan er ook problemen met het onderliggende bot. Als reactie op de verminderde kraakbeenbescherming gaat het bot zijn dragende oppervlak vergroten om de druk op het gewricht te verminderen.
Artrose kan in alle gewrichten optreden, maar komt voornamelijk voor in de gewrichten van de handen, knieën, heupen en wervelkolom. In totaal zijn er meer dan 1,2 miljoen mensen die in meer of mindere mate last hebben van artrose. Artrose kan op verschillende manieren ontstaan. Bij overbelasting of herhaalde blessures kan het slijtageproces sneller gaan dan normaal. Een andere oorzaak kan gelegen zijn in een afwijking in de stand van bijvoorbeeld het heupgewricht; hierdoor zal de heup sneller slijten.

Wat is het artrose netwerk?
Het artrose netwerk is een samenwerkingsverband van oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, die zich hebben verplicht om artrose op een speciale manier te behandelen.

Waarom een artrose netwerk?

De inzichten over behandelingen van aandoeningen worden telkens verbeterd en de oprichters van het artrose netwerk hebben twee jaar lang de meest recente best practice methodes naast elkaar gelegd om te bekijken wat de beste aanpak is van artroseklachten.

Uit dit onderzoek kwamen een aantal zaken naar voren, die zijn meegenomen in de opzet van dit behandelprotocol.
* Patiënten met artrose zijn het meest gebaat bij een behandeling, waarbij het dagelijks functioneren en de dagelijkse bewegingen centraal staan.
* Het opvoeren van het niveau van oefeningen van licht naar zwaar onder deskundige begeleiding kan gebeuren zelfs als de patiënt pijn heeft. Dit heeft geen verslechtering van de artrose tot gevolg, maar verbetert wel de       mogelijkheden van de artrosepatiënt.
* Artrosepatiënten laten zich soms teveel leiden door pijn. Zij gaan dan minder bewegen waardoor de verschijnselen van artrose juist kunnen verergeren.
* Artrosepatiënten hebben baat bij extra begeleiding aangezien de behandeling op een gegeven moment stopt, maar de aandoening artrose chronisch is. Een persoonlijk oefenschrift of inlogpagina op de website kan de    patiënt hierbij behulpzaam zijn.
* Vraag/patiënt gestuurde zorg geeft een beter eindresultaat.

Met al deze gegevens is, op basis van de reeds bestaande richtlijn artrose van de oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, een vorm van behandeling opgezet, die voldoet aan de laatste eisen. U gaat hierbij als patiënt aangeven wat u het meeste beperkt ten aanzien van de artrose. Uit deze gegevens stelt u met uw therapeut een lijst samen van drie zaken die u het meest hinderen of beperken bij uw dagelijks functioneren. Het behandelplan zal zich hier volledig op richten. Indien nodig wel met  aanvullingen van training op lokaal niveau indien dat volgens de expertise van de oefentherapeut noodzakelijk is om uw behandeldoelen te realiseren. Al uw kostbare behandeltijd wordt dus besteed aan het verminderen van uw beperkingen. Het belastingsniveau zal stapsgewijs worden opgevoerd van licht naar zwaar.

Bij het afsluiten van de behandeling krijgt u een op maat gemaakt bewegings- en/of sportadvies.Tevens kunt u oefeningen en informatie altijd terugzien op uw inlogpagina. Tevens kan uw oefentherapeut u van advies blijven dienen via de website. Voor patiënten die niet beschikken over een computer of internet, zal de oefentherapeut een papieren versie beschikbaar stellen.

Voor meer informatie: www.artrose-netwerk.nl

© Mensendieck-praktijk J.A.Jansen-van Hoften
Terug naar de inhoud